اوقات نماز Regional District of Central Okanagan

CA / British Columbia / Regional District of Central Okanagan

جهت قبله Regional District of Central Okanagan

N E S W

جهت قبله Regional District of Central Okanagan

°3.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Regional District of Central Okanagan, British Columbia: °3.7 :جهت قطب نما °20.1 :جهت واقعی °1-16.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Regional District of Central Okanagan

اوقات نماز Duck Lake Indian Reserve 7
اوقات نماز Ellison Lake
اوقات نماز Lake Country
اوقات نماز McKinley Reservoir
اوقات نماز Clark Creek
اوقات نماز McKinley Landing
اوقات نماز Postill
اوقات نماز Lightblue Lake