اوقات نماز Fraser Valley Regional District

CA / British Columbia / Fraser Valley Regional District

جهت قبله Fraser Valley Regional District

N E S W

جهت قبله Fraser Valley Regional District

°0.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Fraser Valley Regional District, British Columbia: °0.9 :جهت قطب نما °17.8 :جهت واقعی °1-16.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fraser Valley Regional District, Distretto regionale di Fraser Valley, District regional de Fraser Valley, District régional de Fraser Valley, Distrikti rajonal Fraser Valley, Fraser Valley, fei sha he gu qu yu ju, fureizabare de yu, ضلع فراسر ویلی, フレイザーバレー地域, 菲沙河谷區域局

اوقات نماز Big Silver Creek
اوقات نماز Silver River
اوقات نماز Hornet Creek
اوقات نماز East Bay
اوقات نماز Harrison Lake
اوقات نماز Harrison Lake