اوقات نماز Edmonton

CA / Alberta / Edmonton

جهت قبله Edmonton

N E S W

جهت قبله Edmonton

°10.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Edmonton, Alberta: °10.1 :جهت قطب نما °25.3 :جهت واقعی °1-15.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Edmonton

اوقات نماز Downtown
اوقات نماز Rossdale
اوقات نماز River Valley Walterdale
اوقات نماز Grandin
اوقات نماز Cloverdale
اوقات نماز Mill Creek
اوقات نماز Mill Creek Ravine North
اوقات نماز Boyle Street
اوقات نماز River Valley Victoria
اوقات نماز Riverdale
اوقات نماز Oliver
اوقات نماز Central McDougall
اوقات نماز Strathcona
اوقات نماز Rutherford House Provincial Historic Site (Developed)
اوقات نماز Garneau
اوقات نماز Strathearn
اوقات نماز Edmonton
اوقات نماز McCauley
اوقات نماز Aldergrove
اوقات نماز Bonnie Doon
اوقات نماز Queen Mary Park
اوقات نماز University of Alberta
اوقات نماز Windsor Park
اوقات نماز Norwood
اوقات نماز Old Strathcona
اوقات نماز Spruce Avenue
اوقات نماز River Valley Riverside
اوقات نماز Ritchie
اوقات نماز Holyrood
اوقات نماز River Valley Kinnaird
اوقات نماز Forest Heights
اوقات نماز Strathcona Junction
اوقات نماز CPR Irvine
اوقات نماز Queen Alexandra
اوقات نماز River Valley Glenora
اوقات نماز Alberta Avenue
اوقات نماز King Edward Park
اوقات نماز River Valley Mayfair
اوقات نماز Hawrelak Park
اوقات نماز Idylwylde
اوقات نماز Prince Rupert
اوقات نماز McKernan
اوقات نماز Cromdale
اوقات نماز Parkdale
اوقات نماز Mill Creek Ravine South
اوقات نماز Westmount
اوقات نماز Glenora
اوقات نماز Allendale
اوقات نماز Inglewood
اوقات نماز Virginia Park
اوقات نماز Terrace Heights
اوقات نماز Hazeldean
اوقات نماز Belgravia
اوقات نماز River Valley Capitol Hill
اوقات نماز Edmonton Northlands
اوقات نماز Avonmore
اوقات نماز Blatchford Area
اوقات نماز Capilano
اوقات نماز Parkallen
اوقات نماز Westwood
اوقات نماز Ottewell
اوقات نماز Argyll
اوقات نماز Eastwood
اوقات نماز Kenilworth
اوقات نماز North Glenora
اوقات نماز Delton
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Fulton Place
اوقات نماز Rosedale Industrial
اوقات نماز Crestwood
اوقات نماز Gainer Industrial
اوقات نماز Coronet Addition Industrial
اوقات نماز Elmwood Park
اوقات نماز Girard Industrial