اوقات نماز Barysaw

BY / Minsk / Barysaw

جهت قبله Barysaw

N E S W

جهت قبله Barysaw

°153.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Barysaw, Minsk: °153.4 :جهت قطب نما °160.9 :جهت واقعی °1-7.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Barysaw, Barysau, Borisov, Horad Barysaw, Барысаў, Борисов

اوقات نماز Barysaw
اوقات نماز Novoborisov
اوقات نماز Skha
اوقات نماز Lyadishche
اوقات نماز Mayak Kommunizma
اوقات نماز Ostrov
اوقات نماز Maksimovka
اوقات نماز Dudinka