اوقات نماز Horad Hrodna

BY / Grodnenskaya / Horad Hrodna

جهت قبله Horad Hrodna

N E S W

جهت قبله Horad Hrodna

°147 :جهت قطب نما
جهت قبله Horad Hrodna, Grodnenskaya: °147 :جهت قطب نما °153.1 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Horad Hrodna, Gardinas, Gorod Grodno, Grodna, Grodno, Гродна, Гродно

اوقات نماز Hrodna
اوقات نماز Prigorod Kolozha
اوقات نماز Devyatovka
اوقات نماز Podkryzhaki
اوقات نماز Forty
اوقات نماز Lososna
اوقات نماز Ponemun’, (Ponemun')
اوقات نماز Folyush
اوقات نماز Lasosna
اوقات نماز Malyshchina
اوقات نماز Kul’baki, (Kul'baki)
اوقات نماز Soly
اوقات نماز Pyshki
اوقات نماز Lapenki
اوقات نماز Kalbasina
اوقات نماز Zabolot’, (Zabolot')