اوقات نماز South East District

BW / South-East / South East District

جهت قبله South East District

N E S W

جهت قبله South East District

°33.5 :جهت قطب نما
جهت قبله South East District, South-East: °33.5 :جهت قطب نما °17.6 :جهت واقعی °115.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

South East District, South East, South-East, South-East District, Sud-Est

اوقات نماز Otse
اوقات نماز Otse