اوقات نماز Gaborone

BW / South-East / Gaborone

جهت قبله Gaborone

N E S W

جهت قبله Gaborone

°33.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Gaborone, South-East: °33.2 :جهت قطب نما °17.6 :جهت واقعی °115.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gaborone

اوقات نماز Mmatshidikwe Hill
اوقات نماز Rasemong Hills
اوقات نماز Mokolodi Hill
اوقات نماز Maphatse Hill
اوقات نماز Metsemaswaane