اوقات نماز North West District

BW / North-West / North West District

جهت قبله North West District

N E S W

جهت قبله North West District

°32.6 :جهت قطب نما
جهت قبله North West District, North-West: °32.6 :جهت قطب نما °23.2 :جهت واقعی °19.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

North West District, Ngamiland, Ngamiland District, North West, North-West, North-West District

اوقات نماز Rantsadi