اوقات نماز North East District

BW / North-East / North East District

جهت قبله North East District

N E S W

جهت قبله North East District

°27.6 :جهت قطب نما
جهت قبله North East District, North-East: °27.6 :جهت قطب نما °16.6 :جهت واقعی °111 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

North East District, Francistown District, North East, North-East, North-East District, Tati Concession

اوقات نماز Bole Hill