اوقات نماز Kweneng District

BW / Kweneng / Kweneng District

جهت قبله Kweneng District

N E S W

جهت قبله Kweneng District

°33.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Kweneng District, Kweneng: °33.2 :جهت قطب نما °18.8 :جهت واقعی °114.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kweneng District, Kuneneng, Kweneng