اوقات نماز Kgatleng District

BW / Kgatleng / Kgatleng District

جهت قبله Kgatleng District

N E S W

جهت قبله Kgatleng District

°32 :جهت قطب نما
جهت قبله Kgatleng District, Kgatleng: °32 :جهت قطب نما °16.9 :جهت واقعی °115.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kgatleng District, Kgatlen, Kgatleng, Mochudi

اوقات نماز Lekwatsi Pan
اوقات نماز Lekoba