اوقات نماز Kgalagadi District

BW / Kgalagadi / Kgalagadi District

جهت قبله Kgalagadi District

N E S W

جهت قبله Kgalagadi District

°37.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Kgalagadi District, Kgalagadi: °37.2 :جهت قطب نما °22 :جهت واقعی °115.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kgalagadi District, Kgalagadi, Kgalazadi