اوقات نماز Ghanzi District

BW / Ghanzi / Ghanzi District

جهت قبله Ghanzi District

N E S W

جهت قبله Ghanzi District

°34.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Ghanzi District, Ghanzi: °34.6 :جهت قطب نما °23 :جهت واقعی °111.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ghanzi District, Ghanzi, Khanzi