اوقات نماز Chobe District

BW / Chobe / Chobe District

جهت قبله Chobe District

N E S W

جهت قبله Chobe District

°28.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Chobe District, Chobe: °28.6 :جهت قطب نما °20.7 :جهت واقعی °17.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Chobe District, Chobe