اوقات نماز Central District

BW / Central / Central District

جهت قبله Central District

N E S W

جهت قبله Central District

°30.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Central District, Central: °30.2 :جهت قطب نما °18.2 :جهت واقعی °112 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Central District, Central, Ngwati District, Ngwato