اوقات نماز Serrinha

BR / Bahia / Serrinha

جهت قبله Serrinha

N E S W

جهت قبله Serrinha

°89.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Serrinha, Bahia: °89.8 :جهت قطب نما °66.7 :جهت واقعی °123.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Serrinha