اوقات نماز Poções

BR / Bahia / Poções

جهت قبله Poções

N E S W

جهت قبله Poções

°90.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Poções, Bahia: °90.1 :جهت قطب نما °66.8 :جهت واقعی °123.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Poções, Pocoes

اوقات نماز Morrinhos