اوقات نماز Canudos

BR / Bahia / Canudos

جهت قبله Canudos

N E S W

جهت قبله Canudos

°89.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Canudos, Bahia: °89.7 :جهت قطب نما °66.9 :جهت واقعی °122.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Canudos

اوقات نماز Rio Jueté, (Rio Juete)