اوقات نماز Belmonte

BR / Bahia / Belmonte

جهت قبله Belmonte

N E S W

جهت قبله Belmonte

°90 :جهت قطب نما
جهت قبله Belmonte, Bahia: °90 :جهت قطب نما °66.4 :جهت واقعی °123.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Belmonte

اوقات نماز Bandeira