اوقات نماز Almadina

BR / Bahia / Almadina

جهت قبله Almadina

N E S W

جهت قبله Almadina

°90 :جهت قطب نما
جهت قبله Almadina, Bahia: °90 :جهت قطب نما °66.6 :جهت واقعی °123.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Almadina

اوقات نماز Graças a Deus, (Gracas a Deus)