اوقات نماز Tabatinga

BR / Amazonas / Tabatinga

جهت قبله Tabatinga

N E S W

جهت قبله Tabatinga

°77.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Tabatinga, Amazonas: °77.1 :جهت قطب نما °68.7 :جهت واقعی °18.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tabatinga, Forte de Sao Francisco Xavier de Tabatinga, Forte de São Francisco Xavier de Tabatinga, Municipality of Tabatinga

اوقات نماز Ilhas Caldeirão, (Ilhas Caldeirao)