اوقات نماز São Paulo de Olivença

BR / Amazonas / São Paulo de Olivença

جهت قبله São Paulo de Olivença

N E S W

جهت قبله São Paulo de Olivença

°77.3 :جهت قطب نما
جهت قبله São Paulo de Olivença, Amazonas: °77.3 :جهت قطب نما °68.9 :جهت واقعی °18.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

São Paulo de Olivença, Sao Paulo De Olivenca