اوقات نماز Santa Isabel do Rio Negro

BR / Amazonas / Santa Isabel do Rio Negro

جهت قبله Santa Isabel do Rio Negro

N E S W

جهت قبله Santa Isabel do Rio Negro

°79.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Santa Isabel do Rio Negro, Amazonas: °79.7 :جهت قطب نما °67.9 :جهت واقعی °111.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Santa Isabel do Rio Negro, Santa Isabel Do Rio Negro