اوقات نماز Carauari

BR / Amazonas / Carauari

جهت قبله Carauari

N E S W

جهت قبله Carauari

°79.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Carauari, Amazonas: °79.1 :جهت قطب نما °69.1 :جهت واقعی °110 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Carauari