اوقات نماز Pracuúba

BR / Amapá / Pracuúba

جهت قبله Pracuúba

N E S W

جهت قبله Pracuúba

°87.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Pracuúba, Amapá: °87.5 :جهت قطب نما °68.6 :جهت واقعی °118.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pracuúba, Pracuuba