اوقات نماز Calçoene

BR / Amapá / Calçoene

جهت قبله Calçoene

N E S W

جهت قبله Calçoene

°87.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Calçoene, Amapá: °87.3 :جهت قطب نما °68.5 :جهت واقعی °118.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Calçoene, Calcoene