اوقات نماز São Miguel dos Campos

BR / Alagoas / São Miguel dos Campos

جهت قبله São Miguel dos Campos

N E S W

جهت قبله São Miguel dos Campos

°89 :جهت قطب نما
جهت قبله São Miguel dos Campos, Alagoas: °89 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °122.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

São Miguel dos Campos, Sao Miguel Dos Campos

اوقات نماز São Sebastião, (Sao Sebastiao)