اوقات نماز Murici

BR / Alagoas / Murici

جهت قبله Murici

N E S W

جهت قبله Murici

°88.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Murici, Alagoas: °88.9 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °122.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Murici

اوقات نماز Tabocal
اوقات نماز Murici