اوقات نماز Lagoa da Canoa

BR / Alagoas / Lagoa da Canoa

جهت قبله Lagoa da Canoa

N E S W

جهت قبله Lagoa da Canoa

°89.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Lagoa da Canoa, Alagoas: °89.2 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °122.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lagoa da Canoa, Lagoa Da Canoa

اوقات نماز Pau d’Arco, (Pau d'Arco)
اوقات نماز Lagoa da Canoa
اوقات نماز Ôlho do Sertão, (Olho do Sertao)
اوقات نماز Lagoa da Pedra