اوقات نماز Ibateguara

BR / Alagoas / Ibateguara

جهت قبله Ibateguara

N E S W

جهت قبله Ibateguara

°88.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Ibateguara, Alagoas: °88.9 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °122.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ibateguara