اوقات نماز Feliz Deserto

BR / Alagoas / Feliz Deserto

جهت قبله Feliz Deserto

N E S W

جهت قبله Feliz Deserto

°89.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Feliz Deserto, Alagoas: °89.1 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °123 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Feliz Deserto