اوقات نماز Boca da Mata

BR / Alagoas / Boca da Mata

جهت قبله Boca da Mata

N E S W

جهت قبله Boca da Mata

°89 :جهت قطب نما
جهت قبله Boca da Mata, Alagoas: °89 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °122.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Boca da Mata, Boca Da Mata

اوقات نماز São José, (Sao Jose)
اوقات نماز São Raimundo, (Sao Raimundo)
اوقات نماز São Domingos, (Sao Domingos)