اوقات نماز Barra de São Miguel

BR / Alagoas / Barra de São Miguel

جهت قبله Barra de São Miguel

N E S W

جهت قبله Barra de São Miguel

°89 :جهت قطب نما
جهت قبله Barra de São Miguel, Alagoas: °89 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °122.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Barra de São Miguel, Barra De Sao Miguel

اوقات نماز Cerobas
اوقات نماز Roteiro
اوقات نماز Roteiro
اوقات نماز Lagoa do Rateio
اوقات نماز Cerobas