اوقات نماز Xapuri

BR / Acre / Xapuri

جهت قبله Xapuri

N E S W

جهت قبله Xapuri

°79 :جهت قطب نما
جهت قبله Xapuri, Acre: °79 :جهت قطب نما °71 :جهت واقعی °18 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Xapuri

اوقات نماز Nazaré, (Nazare)