اوقات نماز Porto Walter

BR / Acre / Porto Walter

جهت قبله Porto Walter

N E S W

جهت قبله Porto Walter

°75.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Porto Walter, Acre: °75.4 :جهت قطب نما °70.3 :جهت واقعی °15.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Porto Walter

اوقات نماز Lago das Flores
اوقات نماز São Salvador, (Sao Salvador)
اوقات نماز Lago Sâo Salvador, (Lago Sao Salvador)
اوقات نماز Igarapé Grajaú, (Igarape Grajau)
اوقات نماز Rio das Minas
اوقات نماز Paraizinho