اوقات نماز Mâncio Lima

BR / Acre / Mâncio Lima

جهت قبله Mâncio Lima

N E S W

جهت قبله Mâncio Lima

°74.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Mâncio Lima, Acre: °74.7 :جهت قطب نما °69.8 :جهت واقعی °14.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mâncio Lima, Mancio Lima