اوقات نماز Temburong

BN / Temburong / Temburong

جهت قبله Temburong

N E S W

جهت قبله Temburong

°290.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Temburong, Temburong: °290.7 :جهت قطب نما °291 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Temburong, Daerah Temburong, Temburong District

اوقات نماز Batu Apoi Forest Reserve
اوقات نماز Bukit Lutut
اوقات نماز Sungai Apan
اوقات نماز Kampong Batang Duri