اوقات نماز Belait

BN / Belait / Belait

جهت قبله Belait

N E S W

جهت قبله Belait

°290.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Belait, Belait: °290.7 :جهت قطب نما °291.1 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Belait, Belait District, Daerah Belait

اوقات نماز Sungai Rawai
اوقات نماز Sukang