اوقات نماز Département de l’Ouémé

BJ / Ouémé / Département de l’Ouémé

جهت قبله Département de l’Ouémé

N E S W

جهت قبله Département de l’Ouémé

°66.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Département de l’Ouémé, Ouémé: °66.8 :جهت قطب نما °63.8 :جهت واقعی °13 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Département de l’Ouémé, Departement de l'Oueme, Departement du Sud-Est, Département du Sud-Est, Oueme, Oueme Department, Ouémé, Ouémé Department, Province de l'Oueme, Province de l’Ouémé, Queme, Quémé, Southeast

اوقات نماز Mitro
اوقات نماز Zounké, (Zounke)
اوقات نماز Gbadoa
اوقات نماز Toungué, (Toungue)
اوقات نماز Dogba
اوقات نماز Hétin, (Hetin)
اوقات نماز Hétin-Sota, (Hetin-Sota)
اوقات نماز Azaourissè, (Azaourisse)