اوقات نماز Ruyigi Province

BI / Ruyigi / Ruyigi Province

جهت قبله Ruyigi Province

N E S W

جهت قبله Ruyigi Province

°19.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Ruyigi Province, Ruyigi: °19.6 :جهت قطب نما °20.1 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ruyigi Province, Province de Ruyigi, Ruyigi, iProvense ya Ruyigi

اوقات نماز Nyamusuka
اوقات نماز Gatare
اوقات نماز Nyangwe
اوقات نماز Dutwe
اوقات نماز Gisoro
اوقات نماز Mumpfupfu
اوقات نماز Mwogo
اوقات نماز Gasasa
اوقات نماز Mugatare
اوقات نماز Nyanzari
اوقات نماز Kigororero
اوقات نماز Mpungwe
اوقات نماز Gasuru
اوقات نماز Rukaragata
اوقات نماز Karehe
اوقات نماز Kirambi
اوقات نماز Kigarika
اوقات نماز Buyogoma
اوقات نماز Nyagutoha
اوقات نماز Gisenga
اوقات نماز Nyarunazi
اوقات نماز Nkokoma
اوقات نماز Gitsiro
اوقات نماز Gisorora
اوقات نماز Ngarama
اوقات نماز Gatoke
اوقات نماز Gisoro
اوقات نماز Munyika
اوقات نماز Rangare