اوقات نماز Rumonge Province

BI / Rumonge / Rumonge Province

جهت قبله Rumonge Province

N E S W

جهت قبله Rumonge Province

°21.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Rumonge Province, Rumonge: °21.1 :جهت قطب نما °21.4 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rumonge Province, Rumonge

اوقات نماز Mugerangabo
اوقات نماز Kibumba
اوقات نماز Rumonge
اوقات نماز Rumonge
اوقات نماز Rukinga
اوقات نماز Nkayamba
اوقات نماز Nyabihanga
اوقات نماز Birimba
اوقات نماز Musihazi
اوقات نماز Dama
اوقات نماز Kanyankoko
اوقات نماز Mugweji
اوقات نماز Rwasuma
اوقات نماز Nyamisozo
اوقات نماز Mugomere
اوقات نماز Sambwe
اوقات نماز Cunda
اوقات نماز Mbuga
اوقات نماز Mutambara