اوقات نماز Ngozi Province

BI / Ngozi / Ngozi Province

جهت قبله Ngozi Province

N E S W

جهت قبله Ngozi Province

°20.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Ngozi Province, Ngozi: °20.6 :جهت قطب نما °21.3 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ngozi Province, Ngozi, Province de Ngozi, iProvense ya Ngozi

اوقات نماز Musumba
اوقات نماز Mporoga
اوقات نماز Buhoro
اوقات نماز Ndaro
اوقات نماز Ngoma
اوقات نماز Migereka
اوقات نماز Ruhengeri
اوقات نماز Murima
اوقات نماز Kinyamaganga
اوقات نماز Mafuro
اوقات نماز Mwirata
اوقات نماز Rweza
اوقات نماز Butaha
اوقات نماز Musumba
اوقات نماز Mugazi
اوقات نماز Kigarama
اوقات نماز Gisuma
اوقات نماز Gisiza
اوقات نماز Kayaga
اوقات نماز Runyinya
اوقات نماز Namugoyi
اوقات نماز Sigi
اوقات نماز Butaganda
اوقات نماز Gashikanwa
اوقات نماز Kamiranzogera
اوقات نماز Shoza
اوقات نماز Mupfiki
اوقات نماز Mwendo
اوقات نماز Gatobe
اوقات نماز Gihindwe
اوقات نماز Mungere
اوقات نماز Gashikanwa
اوقات نماز Cera
اوقات نماز Ruhama
اوقات نماز Gasekanya
اوقات نماز Gitanga
اوقات نماز Remera