اوقات نماز Muramvya Province

BI / Muramvya / Muramvya Province

جهت قبله Muramvya Province

N E S W

جهت قبله Muramvya Province

°21 :جهت قطب نما
جهت قبله Muramvya Province, Muramvya: °21 :جهت قطب نما °21.5 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Muramvya Province, Muramvya, Province de Muramvya, iProvense ya Muramvya

اوقات نماز Rwuya
اوقات نماز Muga
اوقات نماز Nyarusagara
اوقات نماز Karira
اوقات نماز Gikonge
اوقات نماز Coganyi
اوقات نماز Gahahe
اوقات نماز Mucece
اوقات نماز Mwegera
اوقات نماز Gihanga
اوقات نماز Murama
اوقات نماز Bubu
اوقات نماز Masango
اوقات نماز Nyabikere
اوقات نماز Saga
اوقات نماز Migezi-Mbuye
اوقات نماز Nyamazi
اوقات نماز Kabwirika
اوقات نماز Bihororo
اوقات نماز Ndago
اوقات نماز Gitaba
اوقات نماز Rudagari
اوقات نماز Migezi
اوقات نماز Rugari
اوقات نماز Nyabukongoro
اوقات نماز Gatukuza
اوقات نماز Gahororo
اوقات نماز Nyagisozi
اوقات نماز Mija
اوقات نماز Rwantamba
اوقات نماز Kirembera
اوقات نماز Nyakijwira
اوقات نماز Temere
اوقات نماز Biganda
اوقات نماز Gasuru
اوقات نماز Murambi
اوقات نماز Kivogero
اوقات نماز Mugere
اوقات نماز Musabagi
اوقات نماز Nyarucamo
اوقات نماز Muvumu
اوقات نماز Nyabikere
اوقات نماز Muramvya