اوقات نماز Kirundo Province

BI / Kirundo / Kirundo Province

جهت قبله Kirundo Province

N E S W

جهت قبله Kirundo Province

°20.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Kirundo Province, Kirundo: °20.3 :جهت قطب نما °21 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kirundo Province, Kirundo, Province de Kirundo, iProvense ya Kirundo

اوقات نماز Kagogo
اوقات نماز Rwimbogo
اوقات نماز Karehe
اوقات نماز Kinyangurube
اوقات نماز Bugorora
اوقات نماز Mwenya
اوقات نماز Matonyango
اوقات نماز Kanyegenyege
اوقات نماز Namba
اوقات نماز Gaharo
اوقات نماز Nduruma
اوقات نماز Mukerwa
اوقات نماز Gihosha
اوقات نماز Birayi
اوقات نماز Mutara
اوقات نماز Gisenyi
اوقات نماز Gakana
اوقات نماز Kagenge
اوقات نماز Migereka
اوقات نماز Kajaga
اوقات نماز Kibande
اوقات نماز Kagege
اوقات نماز Nyarunazi
اوقات نماز Canika
اوقات نماز Munyinya
اوقات نماز Kagiraconi
اوقات نماز Rwikubo
اوقات نماز Kireka
اوقات نماز Gasuga
اوقات نماز Rwimbogo
اوقات نماز Runyinya
اوقات نماز Runyoni
اوقات نماز Gatunguru
اوقات نماز Nyabibugu
اوقات نماز Gatare