اوقات نماز Cibitoke Province

BI / Cibitoke / Cibitoke Province

جهت قبله Cibitoke Province

N E S W

جهت قبله Cibitoke Province

°21.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Cibitoke Province, Cibitoke: °21.9 :جهت قطب نما °22.6 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cibitoke Province, Cibitoke, Province de Cibitoke, iProvense ya Cibitoke

اوقات نماز Nyamuhunba
اوقات نماز Gatamuhoro
اوقات نماز Rubura
اوقات نماز Kibande
اوقات نماز Rwesero
اوقات نماز Rugomer
اوقات نماز Bambo
اوقات نماز Temba
اوقات نماز Temba
اوقات نماز Rangira
اوقات نماز Runyami
اوقات نماز Bitega
اوقات نماز Mugerero
اوقات نماز Gahabwa
اوقات نماز Nyamarenge
اوقات نماز Bambu
اوقات نماز Gaseke
اوقات نماز Muzimu
اوقات نماز Mugimbu
اوقات نماز Mirombero
اوقات نماز Mahande
اوقات نماز Nyagihashu
اوقات نماز Gahabura
اوقات نماز Rugune
اوقات نماز Nyabihanga
اوقات نماز Kirerama
اوقات نماز Murwi
اوقات نماز Kirerama
اوقات نماز Kabere