اوقات نماز Cankuzo Province

BI / Cankuzo / Cankuzo Province

جهت قبله Cankuzo Province

N E S W

جهت قبله Cankuzo Province

°19.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Cankuzo Province, Cankuzo: °19.3 :جهت قطب نما °19.8 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cankuzo Province, Cankuzo, Province de Cankuzo, iProvense ya Cankuzo

اوقات نماز Ngundusi
اوقات نماز Gasange
اوقات نماز Nyankere
اوقات نماز Mukanyereza
اوقات نماز Mikobe
اوقات نماز Mukibungo
اوقات نماز Agahotsa
اوقات نماز Humure
اوقات نماز Nyamutukura
اوقات نماز Gikora
اوقات نماز Bihanga
اوقات نماز Mukunguza
اوقات نماز Kigazu
اوقات نماز Karinzi
اوقات نماز Kariko
اوقات نماز Kibabanka
اوقات نماز Mutobo
اوقات نماز Kiyanza
اوقات نماز Mugasemanyi
اوقات نماز Buhinyuza
اوقات نماز Kigarama
اوقات نماز Matyazo
اوقات نماز Nyakirera
اوقات نماز Bugogo
اوقات نماز Gatungurwe
اوقات نماز Kayigi