اوقات نماز Bubanza Province

BI / Bubanza / Bubanza Province

جهت قبله Bubanza Province

N E S W

جهت قبله Bubanza Province

°21.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Bubanza Province, Bubanza: °21.5 :جهت قطب نما °22.1 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bubanza Province, Bubanza, Province de Bubanza, iProvense ya Bubanza

اوقات نماز Nyakabingo
اوقات نماز Gatura
اوقات نماز Nyaburika
اوقات نماز Kunyange
اوقات نماز Mugombarima
اوقات نماز Nyarunazi
اوقات نماز Gitovu
اوقات نماز Kabobo
اوقات نماز Nyabugoye
اوقات نماز Kivyihusha
اوقات نماز Kivoga
اوقات نماز Kwitaba
اوقات نماز Ruziba
اوقات نماز Gahongore
اوقات نماز Kuwintaba
اوقات نماز Ngara
اوقات نماز Cona
اوقات نماز Nyabuyumpu
اوقات نماز Buhororo
اوقات نماز Gahwazi
اوقات نماز Rusagamba
اوقات نماز Mirwa
اوقات نماز Bubanza
اوقات نماز Shari
اوقات نماز Rutana
اوقات نماز Nyankoba
اوقات نماز Mitakataka
اوقات نماز Gahwazi
اوقات نماز Ngomante
اوقات نماز Gisovu
اوقات نماز Nyamuhuhuma
اوقات نماز Kinyamigogo
اوقات نماز Kiziba
اوقات نماز Ritendeye
اوقات نماز Kigereka
اوقات نماز Inanjororo
اوقات نماز Kabirizi
اوقات نماز Gasumo