اوقات نماز Blagoevgrad

BG / Blagoevgrad / Blagoevgrad

جهت قبله Blagoevgrad

N E S W

جهت قبله Blagoevgrad

°136.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Blagoevgrad, Blagoevgrad: °136.6 :جهت قطب نما °140.8 :جهت واقعی °1-4.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Blagoevgrad, Blagoevgradski Okrug, Blagoevgradski Okrŭg, Oblast Blagoevgrad, Okrug Gorna Dzhumaya, Okrŭg Gorna Dzhumaya, Благоевград, Област Благоевград

اوقات نماز Todorka summit
اوقات نماز Polezhan
اوقات نماز Sinanitsa
اوقات نماز Momin Dvor
اوقات نماز Dzhengal