اوقات نماز Boucle du Mouhoun Region

BF / Boucle du Mouhoun / Boucle du Mouhoun Region

جهت قبله Boucle du Mouhoun Region

N E S W

جهت قبله Boucle du Mouhoun Region

°75.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Boucle du Mouhoun Region, Boucle du Mouhoun: °75.1 :جهت قطب نما °71.8 :جهت واقعی °13.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Boucle du Mouhoun Region, Boucle du Mouhoun

اوقات نماز Dédougou, (Dedougou)
اوقات نماز Nouankui