اوقات نماز Sylhet Division

BD / Sylhet / Sylhet Division

جهت قبله Sylhet Division

N E S W

جهت قبله Sylhet Division

°277.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Sylhet Division, Sylhet: °277.7 :جهت قطب نما °277.2 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sylhet Division, Silet, Sileţ, Sylhet, Sylhet Bibhag, sileta, sileta bibhaga, সিলেট, সিলেট বিভাগ

اوقات نماز Tajpur
اوقات نماز Sadipur
اوقات نماز Aorangapur